Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11842.
 
Butadien Kralupy a.s. byla založená v dubnu 2007 jako Joint – Venture. Majoritním akcionářem s 51% podílem akcií je společnost ORLEN UNIPETROL, a.s. a 49% akcionářský podíl má společnost SYNTHOS Kralupy a.s.
 
Provoz výrobní jednotky na výrobu 1,3-butadienu, Rafinátu 1 a Acetylenového odplynu byl spuštěn v červnu roku 2010.

 
Regulátor oznámení:

 
Velikost textu: A AA
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL